Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 17 Μαΐου 2013

Κάτι που θά 'θελα να μοιραστώ μαζί σας

Ο χρόνος μου ελάχιστος για να γράψω λεπτομέρειες... Σε γενικές γραμμές κάποιοι Ιταλοί και Έλληνες στην Λέρο ετοιμάζουν μια εικαστική έκθεση αν δεν απατώμαι στην οποία θέλουν να βάλουν αποσπάσματα από κάποιο περσικό ποίημα το οποίο είχε μεταφράσει στα Ιταλικά ένας ποιητής και καθηγητής φιλολογίας. Ήθελαν μια ποιητική απόδοση στα Ελληνικά.... Από σπόντα σε σπόντα έφτασαν σε μένα! Και ιδού το αποτέλεσμα...24/158
7
Si leva da tempo in bufere la polvere oscura di queste illusioni,
sorgente allo specchio è qui un'onda che è fatta di soli miraggi. 1

Καιρό τώρα σε θύελλες ανασαλεύει η μαύρη σκόνη των παραισθήσεων αυτών
πηγή στον καθρέφτη είν' εδώ ένα κύμα από αντικατοπτρισμούς μονάχα φτιαγμένο. 1


66/386

Stava nascosto tra i veli l'aspetto illusorio del vivere nostro,
il pensarti è uno specchio, e ne ha fatto scoprire il segreto. 2

Κρυμμένη στεκόταν, στα πέπλα ανάμεσα, η απατηλή της ζήσης μας η όψη,
το να σε σκέφτομαι καθρέφτης είναι, και το μυστικό της αποκάλυψε. 2


________________
35/215

Quella pura unità si è perduta e ha mostrato molteplici forme,
i riflessi son onde che fanno lo specchio qual mare in tempesta. 3

Χάθηκε 'κείνη η αγνή μονάδα κι ανέδειξε σχήματα πολλαπλά
οι αντανακλάσεις κύματα είναι που τον καθρέφτη φουρτουνιασμένη κάνουν θάλασσα. 3

109/1116

Nessuna figura esibisce fermezza su un cuore cosciente,
anche i riflessi dei monti si muovono dentro allo specchio. 4

Καμιά δεν δείχνει όμως μορφή σκληράδα σε καρδιά οπού έχει αισθήσεις
και των βουνών ακόμα τα είδωλα μες τον καθρέφτη όλο κινούνται. 4

________________
81/592

A volte dispensa ignoranza ed a volte tradisce lo sguardo,
lo specchio che abbiamo di fronte svilisce così la visione. 5

Άλλοτε αμάθεια σκορπά κι άλλοτε προδίδει το βλέμμα,
ο καθρέφτης μπροστά μας που στέκει υποτιμά έτσι το όραμα. 5

96/1002

Ho aperto questi occhi, o poeta, e ho veduto fiorire a migliaia gli specchi,
l'unità, con due simili zeri stupiti, si è fatta di colpo un molteplice cosmo. 6

Άνοιξα αυτά τα μάτια, ω ποιητή, και είδα χιλιάδες ν' ανθίζουν καθρέφτες,
η μονάδα, με δύο τέτοια έκπληκτα μηδενικά, έγινε ξαφνικά σύμπαν πολλαπλό. 6

________________
12/49

Quel volto lucente ha invitato allo sguardo lo specchio,
e ne ha fatto un alone che brilla dintorno a fattezze di luna. 7

Το πρόσωπο εκείνο το λαμπρό κάλεσε στο βλέμμα τον καθρέφτη,
και φωτοστέφανο τον έκανε ολόγυρα να λάμπει του φεγγαριού ομοιάζοντας. 7

50/308

Nessuno comprende le magiche trame del cuore,
non hanno un pittore i disegni che vedi allo specchio. 8

Κανείς δεν κατανοεί τις μαγικές της καρδιάς συνωμοσίες,
δεν έχουν ζωγράφο τα σχέδια που βλέπεις στον καθρέφτη. 8

________________
47/296

In questo convito si vedono sole parvenze del mondo reale,
non è nostra la colpa se adorano forme fittizie gli specchi. 9

Σε τούτο το συμπόσιο μόνο σκιές του πραγματικού κόσμου βλέπεις,
δεν είναι φταίξιμο δικό μας, αν τις πλασματικές λατρεύουν οι καθρέφτες τις μορφές. 9

19/110

Non devi offuscare il tuo cuore con duplice fede,
qualsiasi riflesso restringe lo spazio allo specchio 10

Να αμαυρώσεις την καρδιά σου με διπλή πίστη όμως δεν πρέπει,
κάθε είδωλο περιορίζει το χώρο στον καθρέφτη 10

________________
38/244

La bellezza assoluta non vuole illusioni di abbracci a più cose,
ti sfugge e la perdi per sempre se resta una traccia di specchio. 11

Η απόλυτη ομορφιά δεν θέλει ψευδαίσθηση αγκαλιάς σε πράγματα πολλά,
ξεφεύγει σου, για πάντα πια την χάνεις αν ένα ίχνος του καθρέφτη παραμείνει. 11

108/1116

Non tenda coscienza a deliri che sdoppiano il mondo,
chi è intimo al vero non pensa a guardare lo specchio. 12

Μην τείνεις συνείδηση σε πλάνες διπλό που κάνουνε τον κόσμο,
όποιος στενός είναι της αλήθειας φίλος δεν σκέφτεται καθρέφτη να κοιτάξει. 12

1
7/689

Un mondo d'oblio è il teatro ove l'unico credo va in scena,
la visione rimane un riflesso finché mi ricordo lo specchio. 13

Ένας κόσμος λήθης, το θέατρο είναι που στην σκηνή ανεβαίνει η μόνη πίστη,
κι αυτό που βλέπω αντανάκλαση μένει, ώσπου θυμάμαι τον καθρέφτη. 13

60/350

Vedute molteplici scorrono in questo convito terreno,
se la mente è sorpresa richiedi un auspicio allo specchio. 14

Πολλαπλές θεάσεις στου συμποσίου αυτό το γιορτινό ρέουν πεδίο,
αν ξαφνιαστεί σου ο νους, οιωνό ζήτα στον καθρέφτη. 14
________________
97/1016

Si fissano cento visioni su quel levigato splendore di specchio:
tu mostra stupore, e raccogli su un foglio gli sguardi dispersi! 15

Εκατοντάδες στεριώνουν οράματα στο στιλβωμένο μεγαλείο του καθρέφτη:
δείξε εσύ έκπληξη, και μάζεψε σε ένα φύλλο χαρτί τα σκόρπια βλέμματα! 15

16/82

Per quella bellezza che ostenti, stupisce e s'adorna la vista a chi guarda:
ti rifletti, e la trama allo specchio diventa un intreccio di petali in fiore. 16

Για κείνη την ομορφιά που επιδεικνύεις, εκπλήσσεται και στολίζεται η όραση όποιου κοιτάει:
καθρεφτίζεσαι, και το υφάδι στον καθρέφτη γίνεται πλέξη από πέταλα ανθισμένα. 16
________________
6/18

La bellezza tua audace confonde le forme a stupore,
le attorce allo specchio e le rende qual vortice d'onda. 17

Η τολμηρή σου ομορφιά τα σχήματα με έκπληξη ανακατεύει
τριγύρω στον καθρέφτη τα τυλίγει και ως δίνη κύματος τα επιστρέφει. 17

82/602

Non ho colto i confini tra l'essere e il nulla,
sono due specchi fissati davanti l'un l'altro. 18

Δεν συνάντησα τα σύνορα ανάμεσα στο είναι και στο τίποτε,
δυο είναι καθρέφτες στεριωμένοι ο ένας μπρος στον άλλο. 18
________________
10/33

In mezzo a parvenze infinite non essere ignaro dell'unica essenza,
sono il frutto di nostre illusioni gli specchi che abbiamo davanti. 19

Ανάμεσα σε άπειρες σκιές μην άγνοια έχεις της μόνης ύπαρξης,
είναι ο καρπός δικών μας ψευδαισθήσεων οι καθρέφτες που έχουμε μπροστά. 19

93/905

Con tale visione contentati, o specchio, di segni riflessi:
se pur tenti di starle dinanzi, di certo non vedi che quelli. 20

Με τέτοιο θέαμα ικανοποιήσου, ω καθρέφτη, σημείων σε αντανάκλαση:
ακόμα κι αν να σταθείς μπροστά του προσπαθήσεις, σίγουρα δεν βλέπεις παρά εκείνα. 20
________________
21/130

Non chiede conferme l'aspetto insensato di questa esistenza,
se osservi una rosa riflessa non stare a odorare lo specchio. 21

Δεν αποζητά επιβεβαιώσεις η ανόητη όψη αυτής της ύπαρξης,
αν παρατηρείς το είδωλο ενός τριαντάφυλλου μην στέκεις τον καθρέφτη να μυρίζεις. 21

102/1084

Quale profumo di rosa il mio mondo ha perduto ogni velo,
tutta l'aria distesa vicino è uno specchio all'immagine mia. 22

Σαν άρωμα τριαντάφυλλου έχασε ο κόσμος μου όλα τα πέπλα,
όλη κοντά μου η έκταση είναι καθρέφτης στην δική μου εικόνα. 22
________________
84/670

Come fenice ho un'immagine fatta di pura parola,
non esiste uno specchio che m'offra un riscontro. 23

Σαν φοίνικας έχω μια εικόνα φτιαγμένη από λόγο και μόνο,
δεν υπάρχει καθρέφτης να προσφέρει μου αντίκρισμα. 23

88/744

Stupisco, o poeta, davanti al mio specchio di sogni,
nelle tinte sue in fiore nasconde disegni incredibili. 24

Εκπλήσσομαι, ω ποιητή, μπρος στον από όνειρα καθρέφτη μου,
στα χρώματά του στον ανθό απίστευτα σχέδια κρύβει. 24

2

23/141

L'interno di tutti gli specchi si mostra in parvenze esteriori,
se remota è per noi la visione si provi a comprenderne il velo. 25

Το μέσα απ' όλους τους καθρέφτες σε εξωτερικές καταφαίνεται μορφές,
αν μακρινή για μας είναι η θέαση δοκιμάστε να κατανοήσετε το πέπλο.

30/185

Non riesco a capire le trame del mondo illusorio,
so che falso si affaccia allo specchio, e svanisce. 26

Δεν καταφέρνω να καταλάβω τις συνωμοσίες του απατηλού του κόσμου,
ξέρω πως ψεύτικος προβάλλει στον καθρέφτη, και χάνεται. 26
________________
52/312

Si è chiuso in se stesso il riflesso confuso a vederti davanti,
celandosi dentro allo specchio siccome uno sguardo negli occhi. 27

Κλείστηκε στον εαυτό του το θολό είδωλο σαν μπροστά του σε είδε,
κρύφτηκε μέσα στον καθρέφτη ωσάν βλέμμα κάποιο μες τα μάτια. 27

99/1027

Della vera visione lo specchio esibisce soltanto un riflesso,
non esiste pittore che sappia tracciare il disegno dell'anima. 28

Του αληθινού θεάματος δείχνει ο καθρέφτης μόνο ένα είδωλο,
δεν υπάρχει ζωγράφος που της ψυχής το σχέδιο ξέρει να ιχνογραφήσει. 28
________________
1/7

Il mondo è illusione riflessa allo specchio,
decoro di puro stupore e artificio d'inganni. 29

Ο κόσμος είναι αυταπάτη που στον καθρέφτη αντανακλάται,
διάκοσμος από μόνο θαυμασμό και τέχνημα από απάτες. 29

105/1108

Stupore che segue stupore è l'audacia dei mondi possibili,
per quanto vuoi essere specchio davanti a uno specchio? 30

Θαυμασμός, θαυμασμό που ακολουθεί είναι των εν δυνάμει κόσμων η τόλμη,
για πόσο ακόμα θες καθρέφτης να είσαι σε καθρέφτη εμπρός; 30
________________
79/531

Lo specchio del vero è confuso di fronte ai tuoi tratti,
è solo lontano dai dubbi e dai sogni che trovi certezze. 31

Ο καθρέφτης του αληθινού μπρος στα χαρακτηριστικά σου θολώνει,
είναι μόνο μακριά από τα αμφίβολα και τα όνειρα, που τα βέβαια βρίσκεις. 31

28/176

Se la rosa sfiorisce non muore l'idea dell'etereo giardino,
lo specchio scompare e rimane al suo posto la pura visione. 32

Αν η τριανταφυλλιά ξεφυλλίσει δεν πεθαίνει η ιδέα του κήπου του αιθέριου
ο καθρέφτης χάνεται και στη θέση του το αγνό θέαμα μένει. 32

________________
49/305

Dolce risiede nel cuore l'immagine tua e nessun'altra figura,
lo specchio è una fissa dimora a stupore e non certo ai riflessi. 33

Γλυκιά κατοικεί στην καρδιά η δική σου εικόνα και καμιά μορφή άλλη,
ο καθρέφτης μόνιμη κατοικία του θαυμασμού είναι, σίγουρα όχι των ειδώλων. 33

27/167

Il disegno del mondo è l'effetto di menti dal duplice credo,
il riflesso dà vita all'inganno che assimila specchi e persone 34

Του κόσμου το σχέδιο αποτέλεσμα είναι νόων με πίστη διπλή,
ζωή το είδωλο δίνει στην πλάνη, καθρέφτες και άτομα αφομοιώνει 34
________________
18/94

Siamo specchio a miraggi di sogni, e non v'è soluzione:
da sempre ci mostrano cose a misura del nostro vedere. 35

Καθρέφτης είμαστε σε ονείρων αντικατοπτρισμούς, λύση δεν έχει:
από πάντα μας δείχνουν πράγματα στα μέτρα της όρασής μας 35

92/880

Abbiamo raccolto dai campi del mondo soltanto stupore,
spuntano specchi se un seme è piantato da sguardi sapienti. 36

Μαζέψαμε από του κόσμου τους αγρούς θαυμασμό μονάχα,
καθρέφτες ξεφυτρώνουν αν ένας σπόρος φυτευτεί από ματιές που ξέρουν. 36

80/543

Chi mai può parlarci di tanta bellezza che è priva di segni?
Il profumo del fiore è uno specchio che ci hanno nascosto. 37

Ποιος άραγε μπορεί να μας μιλήσει για τόση ομορφιά που σημεία δεν έχει;
Του τριαντάφυλλου το άρωμα καθρέφτης είναι που μας κρύψαν. 37

95/969

Come posso sfuggire alla trappola tesa da tanto stupore?
Il mio occhio è lo specchio rinchiuso nel fondo di un pozzo. 38

Πως μπορώ να ξεφύγω απ' την παγίδα που έστησε ο τόσος θαυμασμός;
Το μάτι μου ο καθρέφτης είναι που κλείστηκε σε πηγαδιού κάποιου τον πάτο. 38
________________
62/367

Con i vuoti colori del nulla ho dipinto figure di fiaba,
lo stupore di specchio è un pennello che manca ai maestri. 39

Με τα άδεια χρώματα του τίποτε ζωγράφισα μορφές παραμυθένιες,
ο καθρεφτένιος θαυμασμός πινέλο είναι που στους μαέστρους λείπει. 39
34/211

In balìa di visione ho bussato alla porta del nostro stupore,
unica sponda è lo specchio se infuria un tifone di incanto 40

Στο έλεος οράματος την πόρτα χτύπησα της έκπληξής μας,
μόνη όχθη είναι ο καθρέφτης, σαν πλάνης μαίνεται τυφώνας 40
________________
21/130

Non chiede conferme l'aspetto insensato di questa esistenza,
se osservi una rosa riflessa non stare a odorare lo specchio. 21

Δεν αποζητά επιβεβαιώσεις η ανόητη όψη αυτής της ύπαρξης,
αν παρατηρείς το είδωλο ενός τριαντάφυλλου μην στέκεις τον καθρέφτη να μυρίζεις. 21


Απόδοση στα Ελληνικά Σπύρος Μακρυγιάννης.


Καιρό τώρα σε θύελλες ανασαλεύει η μαύρη σκόνη των παραισθήσεων αυτών
πηγή στον καθρέφτη είν' εδώ ένα κύμα από αντικατοπτρισμούς μονάχα φτιαγμένο. 1
Κρυμμένη στεκόταν, στα πέπλα ανάμεσα, η απατηλή της ζήσης μας η όψη,
το να σε σκέφτομαι καθρέφτης είναι, και το μυστικό της αποκάλυψε. 2
Χάθηκε 'κείνη η αγνή μονάδα κι ανέδειξε σχήματα πολλαπλά
οι αντανακλάσεις κύματα είναι που τον καθρέφτη φουρτουνιασμένη κάνουν θάλασσα. 3
Καμιά δεν δείχνει όμως μορφή σκληράδα σε καρδιά οπού έχει αισθήσεις
και των βουνών ακόμα τα είδωλα μες τον καθρέφτη όλο κινούνται. 4
Άλλοτε αμάθεια σκορπά κι άλλοτε προδίδει το βλέμμα,
ο καθρέφτης μπροστά μας που στέκει υποτιμά έτσι το όραμα. 5
Άνοιξα αυτά τα μάτια, ω ποιητή, και είδα χιλιάδες ν' ανθίζουν καθρέφτες,
η μονάδα, με δύο τέτοια έκπληκτα μηδενικά, έγινε ξαφνικά σύμπαν πολλαπλό. 6
Το πρόσωπο εκείνο το λαμπρό κάλεσε στο βλέμμα τον καθρέφτη,
και φωτοστέφανο τον έκανε ολόγυρα να λάμπει του φεγγαριού ομοιάζοντας. 7
Κανείς δεν κατανοεί τις μαγικές της καρδιάς συνωμοσίες,
δεν έχουν ζωγράφο τα σχέδια που βλέπεις στον καθρέφτη. 8
Σε τούτο το συμπόσιο μόνο σκιές του πραγματικού κόσμου βλέπεις,
δεν είναι φταίξιμο δικό μας, αν τις πλασματικές λατρεύουν οι καθρέφτες τις μορφές. 9
Να αμαυρώσεις την καρδιά σου με διπλή πίστη όμως δεν πρέπει,
κάθε είδωλο περιορίζει το χώρο στον καθρέφτη 10
Η απόλυτη ομορφιά δεν θέλει ψευδαίσθηση αγκαλιάς σε πράγματα πολλά,
ξεφεύγει σου, για πάντα πια την χάνεις αν ένα ίχνος του καθρέφτη παραμείνει. 11
Μην τείνεις συνείδηση σε πλάνες διπλό που κάνουνε τον κόσμο,
όποιος στενός είναι της αλήθειας φίλος δεν σκέφτεται καθρέφτη να κοιτάξει. 12
Ένας κόσμος λήθης, το θέατρο είναι που στην σκηνή ανεβαίνει η μόνη πίστη,
κι αυτό που βλέπω αντανάκλαση μένει, ώσπου θυμάμαι τον καθρέφτη. 13
Πολλαπλές θεάσεις στου συμποσίου αυτό το γιορτινό ρέουν πεδίο,
αν ξαφνιαστεί σου ο νους, οιωνό ζήτα στον καθρέφτη. 14
Εκατοντάδες στεριώνουν οράματα στο στιλβωμένο μεγαλείο του καθρέφτη:
δείξε εσύ έκπληξη, και μάζεψε σε ένα φύλλο χαρτί τα σκόρπια βλέμματα! 15
Για κείνη την ομορφιά που επιδεικνύεις, εκπλήσσεται και στολίζεται η όραση όποιου κοιτάει:
καθρεφτίζεσαι, και το υφάδι στον καθρέφτη γίνεται πλέξη από πέταλα ανθισμένα. 16
Η τολμηρή σου ομορφιά τα σχήματα με έκπληξη ανακατεύει
τριγύρω στον καθρέφτη τα τυλίγει και ως δίνη κύματος τα επιστρέφει. 17
Δεν συνάντησα τα σύνορα ανάμεσα στο είναι και στο τίποτε,
δυο είναι καθρέφτες στεριωμένοι ο ένας μπρος στον άλλο. 18
Ανάμεσα σε άπειρες σκιές μην άγνοια έχεις της μόνης ύπαρξης,
είναι ο καρπός δικών μας ψευδαισθήσεων οι καθρέφτες που έχουμε μπροστά. 19
Με τέτοιο θέαμα ικανοποιήσου, ω καθρέφτη, σημείων σε αντανάκλαση:
ακόμα κι αν να σταθείς μπροστά του προσπαθήσεις, σίγουρα δεν βλέπεις παρά εκείνα. 20
Δεν αποζητά επιβεβαιώσεις η ανόητη όψη αυτής της ύπαρξης,
αν παρατηρείς το είδωλο ενός τριαντάφυλλου μην στέκεις τον καθρέφτη να μυρίζεις. 21
Σαν άρωμα τριαντάφυλλου έχασε ο κόσμος μου όλα τα πέπλα,
όλη κοντά μου η έκταση είναι καθρέφτης στην δική μου εικόνα. 22
Σαν φοίνικας έχω μια εικόνα φτιαγμένη από λόγο και μόνο,
δεν υπάρχει καθρέφτης να προσφέρει μου αντίκρισμα. 23
Εκπλήσσομαι, ω ποιητή, μπρος στον από όνειρα καθρέφτη μου,
στα χρώματά του στον ανθό απίστευτα σχέδια κρύβει. 24
Το μέσα απ' όλους τους καθρέφτες σε εξωτερικές καταφαίνεται μορφές,
αν μακρινή για μας είναι η θέαση δοκιμάστε να κατανοήσετε το πέπλο.
Δεν καταφέρνω να καταλάβω τις συνωμοσίες του απατηλού του κόσμου,
ξέρω πως ψεύτικος προβάλλει στον καθρέφτη, και χάνεται. 26
Κλείστηκε στον εαυτό του το θολό είδωλο σαν μπροστά του σε είδε,
κρύφτηκε μέσα στον καθρέφτη ωσάν βλέμμα κάποιο μες τα μάτια. 27
Του αληθινού θεάματος δείχνει ο καθρέφτης μόνο ένα είδωλο,
δεν υπάρχει ζωγράφος που της ψυχής το σχέδιο ξέρει να ιχνογραφήσει. 28
Ο κόσμος είναι αυταπάτη που στον καθρέφτη αντανακλάται,
διάκοσμος από μόνο θαυμασμό και τέχνημα από απάτες. 29
Θαυμασμός, θαυμασμό που ακολουθεί είναι των εν δυνάμει κόσμων η τόλμη,
για πόσο ακόμα θες καθρέφτης να είσαι σε καθρέφτη εμπρός; 30
Ο καθρέφτης του αληθινού μπρος στα χαρακτηριστικά σου θολώνει,
είναι μόνο μακριά από τα αμφίβολα και τα όνειρα, που τα βέβαια βρίσκεις. 31
Αν η τριανταφυλλιά ξεφυλλίσει δεν πεθαίνει η ιδέα του κήπου του αιθέριου
ο καθρέφτης χάνεται και στη θέση του το αγνό θέαμα μένει. 32
Γλυκιά κατοικεί στην καρδιά η δική σου εικόνα και καμιά μορφή άλλη,
ο καθρέφτης μόνιμη κατοικία του θαυμασμού είναι, σίγουρα όχι των ειδώλων. 33
Του κόσμου το σχέδιο αποτέλεσμα είναι νόων με πίστη διπλή,
ζωή το είδωλο δίνει στην πλάνη, καθρέφτες και άτομα αφομοιώνει 34
Καθρέφτης είμαστε σε ονείρων αντικατοπτρισμούς, λύση δεν έχει:
από πάντα μας δείχνουν πράγματα στα μέτρα της όρασής μας 35
Μαζέψαμε από του κόσμου τους αγρούς θαυμασμό μονάχα,
καθρέφτες ξεφυτρώνουν αν ένας σπόρος φυτευτεί από ματιές που ξέρουν. 36
Ποιος άραγε μπορεί να μας μιλήσει για τόση ομορφιά που σημεία δεν έχει;
Του τριαντάφυλλου το άρωμα καθρέφτης είναι που μας κρύψαν. 37
Πως μπορώ να ξεφύγω απ' την παγίδα που έστησε ο τόσος θαυμασμός;
Το μάτι μου ο καθρέφτης είναι που κλείστηκε σε πηγαδιού κάποιου τον πάτο. 38
Με τα άδεια χρώματα του τίποτε ζωγράφισα μορφές παραμυθένιες,
ο καθρεφτένιος θαυμασμός πινέλο είναι που στους μαέστρους λείπει. 39
Στο έλεος οράματος την πόρτα χτύπησα της έκπληξής μας,
μόνη όχθη είναι ο καθρέφτης, σαν πλάνης μαίνεται τυφώνας 40
Δεν αποζητά επιβεβαιώσεις η ανόητη όψη αυτής της ύπαρξης,
αν παρατηρείς το είδωλο ενός τριαντάφυλλου μην στέκεις τον καθρέφτη να μυρίζεις. 21


12 σχόλια:

 1. Είδες τι κάνει η συνεργασία των κρατών...
  Μπλέκονται οι τέχνες και απογειώνονται.
  Συγχαρητήρια για τη μετάφρασή σου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Flora μου απαντώ τώρα γιατί μόλις γύρισα από την παράσταση... Απόψε πήγε περίφημα. Ναι λοιπόν η συνεργασία κρατών κάνει θαύματα... Έφτασε στα χέρια μου ένα διαμάντι στα ιταλικά... Φαντάζομαι ότι το περσικό πρωτότυπο θα ήταν υπέροχο. Αλλά δεν γνωρίζω αυτή την γλώσσα. Προσπάθησα να βρω τις πιο ακριβείς λέξεις για να το αποδώσω ελληνικά. Με μεγάλη μου έκπληξη όπως θα διαπίστωσες ΈΠΡΕΠΕ να δουλέψω την ΣΎΝΤΑΞΗ περισσότερο και εκείνη που απέδιδε την ποίηση με ρυθμό και μέτρο, ουσιαστικά είναι τι;;; ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΉ ΣΎΝΤΑΞΗ! Πόσο με ενθουσίασε η ανακάλυψη!!! Πόσο μα πόσο!!!

   Διαγραφή
  2. Διάβασα η τεμπέλα μόνο το ελληνικό κείμενό σου, όμως σου υπόσχομαι να κάτσω κάποια στιγμή να ξεψαχνίσω και το ιταλικό... πρώτα για να διαπιστώσω αυτό που ανακάλυψες κι έπειτα γιατί ντρέπομαι μετά τον τόσο δικό σου κόπο, εγώ η γαϊδούρα να απολαμβάνω το έτοιμο κείμενο...

   Διαγραφή
  3. Μην αδικείς τον εαυτό σου! Και μην ντρέπεσαι... Όσο για μένα ο κόπος δεν λογαριάστηκε καθόλου... Με συνεπήρε τόσο που δεν το σκεφτόμουν καν... Πόσο θα ήθελα να ξέρω την γνώμη αυτών στα χέρια των οποίων έφτασε...

   Διαγραφή
 2. "Παρακαλούμε αποδείξτε μας ότι δεν είστε ρομπότ"!!!!!
  fgprlgr rxbsz......

  Χαχαχαχαχα!!! Έλεος μάνα μου! Να υποθέσω ότι κάνεις και "γενική"(καθαριότητα!);;;;

  ΘΕΡΜΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ/ΚΑΙ ΓΙ' ΑΥΤΟ!!!
  ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙΣ ΛΕΜΕ!!! ΦΙΛΙΑ! :)))

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Χαχαχαχαχαχχαχα!!! Δεν ξέρω γιατί το βγάει καλή μου Joan, πετρούλα μου... Εγώ δεν έκανα τίποτε. Μόνο του βγαίνει σε κάποιους!!! Χαχχαχαχα!!!
   Με γεμίζει χαρά το σχόλιό σου... Τιμή μου η εκτίμηση από άτομα σαν εσένα, την Φλώρα μας και κάποιους άλλους εδώ...Διάβασε την απάντηση στην Φλώρα για να μην επαναλαμβάνομαι. Δες τι ανακάλυψα και πόσο με συγκίνησε...

   Διαγραφή
 3. Μπράβο Σπύρο, και σ' ανώτερα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Artanis!!! Που είσαι χαρά μου;;;... Πάλι χαθήκαμε... Τώρα πια όμως δεν πρέπει!!! Χαίρομαι που σου άρεσε...

   Διαγραφή
 4. Σπύρο μου το ξέρεις πως με συγκινείς...
  Σπάνιο να συναντάς τρυφερό και ευγενικό άνθρωπο!!
  Ευχαριστούμε για όσα διαβάσαμε!
  Σε φιλώ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αντιγονάκι μου! Τα δικά σου λόγια με συγκινούν. Η δική σου ευαισθησία έμπνευσή μου... Η δική σου ευγένεια μάθημα για όλους...

   Διαγραφή
 5. Πάρα πολύ ωραίο το ποίημα, που σημαίνει πολύ καλή απόδοση στα ελληνικά, Σπύρο μου. Αλλιώς δεν θα γινόταν αντιληπτή η ομορφιά του!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κατίνα μου ξέρεις πόσο πολύτιμη είναι για μένα η γνώμη σου!!!! Σε υπερευχαριστώ! Με γέμισες χαρά...

   Διαγραφή